GDPR

Consimtamant de prelucrare a datelor cu caracter personal

La data de 25 mai 2018 a intrat in vigoare si au devenit aplicabile prevederile Regulamentului european 67912016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Cunoastem importanta datelor Dumneavoastra si ne angajam sa protejam confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor in calitate de client, respectiv persoana vizata.
Important de retinut sunt :
1. Asociatiei Dieteticienilor din Romania prelucreaza datele dumneavoastra cu buna credinta, conform prevederilor Regulamentului european 67912016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
2. Datele pot fi de identificare si de contact(ex. nume si prenume, serie si numar de buletin, data nasterii, adresa, telefon, adresa de email, locul de munca, etc.),financiare(ex. angajamente de plata, tranzactii, conturi bancare, etc.).
3. Datele sunt prelucrate in scopuri legitime si determinate (ex.: indeplinirea angajamentelor asumate in documentele oficiale, promovarea activitatii profesionale, efectuarea raportarilor catre autoritatile competente, etc.)si in baza unui temei legal (ex. consimtamantul, executarea contractului, indeplinirea unei obligatii legale, etc.).
4. Pastram datele pe o perioada in care indepliniti calitatea de membru in cadrul Asociatiei Dieteticienilor din Romania si atata vreme cat legislatia in vigoare ne obliga.
5. Datele pot fi transmise catre terti (ex. Autoritati, colaboratori, federatii, etc.), care au obligatia legala sau contractuata de a va proteja datele.
6. Aveti urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor (ex. cand sunt incomplete), dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor (ex. cand doriti sa le transmiteti altui operator), dreptul de a obiecta, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a va adresa Autoritatii
Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata.
7. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre Asociatiei Dieteticienilor din Romania, Str. Dionisie Roman, nr. 6, ap. 3, cod postal 400601, Cluj-Napoca, Jud. Cluj. De asemenea, va vom comunica si datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor.